Med teknisk illustration kan man beskriva avancerad teknik på ett enkelt sätt. Det kan vara färglagda illustrationer eller svartvita linjeteckningar där intressanta delar/moment är förstärkta med extra kraftiga linjer eller färger.

Varför kan man inte använda fotografier istället?
Det finns flera orsaker till detta.

1. I en illustration kan man förvränga verkligheten på ett enkelt sätt för att förtydliga det som man tycker är viktigt.

2. Förklarande bilder/illustrationer används ibland i material som hos slutkunden sedan kopieras med kopiator. Kvalitén på fotografier blir då väldigt dåliga medan illustrationer inte försämras nämnvärt

3.
En illustration kan i efterhand snabbt redigeras vilket underlättar vid uppdateringar.

 

Fotografier blir oftast otydligare än illustrationer. Kopior på fotografier från kopiator blir dåliga.

Illustrationer är tydliga. Kopior på illustrationer från kopiator blir mycket bra.

Hur jobbar vi?
Snabbaste och bästa sättet att framställa tekniska illustrationer är i regel att rita av fotografier. Fotografierna ska helst vara tagna med bra digitalkamera i relativt hög upplösning. En annan bra metod är att utgå från redan befintliga CAD-filer. Ibland kanske produkten som skall illustreras inte finns producerad och då får man arbeta fram illustrationen utifrån konstruktionsritningar. Vi arbetar ofta med kombinationer av dessa typer av underlag. De program som arbetet utförs i är främst Adobe Illustrator och Photoshop, samt även IsoDraw och Corel Draw.

Bra att veta om filformat för bilder
Det finns väldigt många olika filformat för bilder så därför tänker vi bara nämna de två vanligaste kategorierna och förklara skillnader

Punktuppbyggda bilder
Filformaten ".tif", ".bmp" ,".gif" och " .jpg" är så kallade punktuppbyggda bilder. Det betyder att hela bilden är uppbyggd av väldigt små punkter (pixlar). Denna typ av format lämpar sig oftast för fotografier. Dock blir bilder i dessa format relativt stora räknat i antal byte. På en uppförstorad ellips kan vi dessutom se pixlarna. För att undvika att man ser pixlarna måste man ha fler pixlar per cm (högre upplösning). Detta uttrycks oftast som dpi (punkter per tum). Vill man öka kvalitén genom att öka antalet pixlar medför det att bilden ökar ytterligare i antal byte.

Vektorgrafik
Filformaten ".ai", ".cdr", ".iso" och ".cgm" är format som går under kategorin vektorgrafik. Denna typ av filer innehåller matematiskt uträknade vektorer (rött) vars längd och riktning bestämmer en linjes utseende. Detta format är oftast att föredra på linjeteckningar eftersom det är enkelt att redigera i bilderna. Dessutom blir filerna ganska små räknat i antal byte eftersom bilden faktist inte är en bild utan en matematisk formel.
Vad är teknisk illustration?
Punktuppbyggd
Vektorgrafik
knapprad
Om VIS
Vad är teknisk illustration?
Bildgalleri
Uppdragsgivare
Kontakt